ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวประชาสัมพันธ์  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานสรุปผลผู้มารับบริการเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
28 มิ.ย. 2562
12 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)/ภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
13 พ.ค. 2562
13 จดหมายข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
17 เม.ย. 2562
14 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
26 มี.ค. 2562
15 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
20 ก.พ. 2562
16 จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
28 ม.ค. 2562
17 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 ม.ค. 2562
18 กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
06 ธ.ค. 2561
19 รายงานผลการประเมินพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 ธ.ค. 2561
20 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง คู่มือประชาชนระยะที่ 2 จำนวน 4 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
26 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13