ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวประชาสัมพันธ์  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายผลสรุปสถิติผู้มารับบิการเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม - มีนาคม) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
17 มิ.ย. 2563
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
258
11 มิ.ย. 2563
3 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1-2) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
11 มิ.ย. 2563
4 รณรงค์การป้องกัน (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
261
25 มี.ค. 2563
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
236
21 ก.พ. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
02 ม.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลก ดาวน์โหลดเอกสาร
217
18 ธ.ค. 2562
8 รายงานผลสรุปผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
14 พ.ย. 2562
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
31 ต.ค. 2562
10 คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออก ดาวน์โหลดเอกสาร
209
17 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13