ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 460 คน