กิจกรรม : ตรวจประเมิน LPA


รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประเมิน LPA จ.ยะลา ได้ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 ด้านดังนี้ 1. ด้านบริหารการจัดกการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารการเงินการคลัง 4. ด้านบริหารสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563    อ่าน 202 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**