ค้นหาหนังสือราชการ ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อหนังสือราชการ  :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
349
30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนเพื่อการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
218
19 มิ.ย. 2563
3 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
20 เม.ย. 2563
4 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
409
23 ม.ค. 2563
5 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
06 ต.ค. 2562
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบแท่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
19 มิ.ย. 2562
7 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
31 พ.ค. 2562
8 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
30 ธ.ค. 2561
9 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
21 ธ.ค. 2561
10 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
13 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4