ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการท้องถิ่น
เรื่อง : การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน